News

Requirements Para sa Program 1 Ngayong 2019

Requirements para sa Progam 1 ngayong 2019
Requirements para sa Progam 1 ngayong 2019

Madalas kami makatanggap ng mga katanungan sa text, Facebook Messenger, at tawag tungkol sa iba’t ibang isyu sa Program 1 ng Gota de Leche. Para maging klaro ang proseso, maari pong basahing mabuti at intindihin ang mga katanungang madalas naming makuha, at ang mga sagot sa kanila. Maraming salamat po.

1. Ano ang mga requirement para isali ang anak ko sa programa?

A. Photocopy ng birth certificate ng bata (Dalhin din ang original na kopya)

B. 3R Picture ng bata

C. Certificate of Barangay Indigency (Original)

D. Photocopy ng valid ID ng magulang (Dalhin din ang original na kopya)

E. Photocopy ng PWD ID at booklet para sa batang may kapansanan (Dalhin din ang original na kopya) 

F.  Record or sertipikasyon ng Pagbabakuna

2. Ano ang age limit ng mga batang pwede isasali?

Malnourished na bata: 3 to 4 years old
Batang may kapansanan: 3 to 6 years old

3. Kelan ang deadline ng pag-submit ng mga requirement?

Ika-30 ng Abril 2019

4. Kailan at saan ko pwede i-submit ang mga requirement?

Maari kayong dumaan sa opisina ng Gota de Leche tuwing Martes, Miyerkules, at Huwebes, alas – 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali.  Ang Gota de Leche ay matatagpuan sa 859 S.H Loyola St, Sampaloc, Manila.

5. May mga katanungan pa ako. Sino ang pwede ko kausapin?

Para sa iba pang katanungan, maari kayong tumawag sa numerong 516-0542 mula Lunes hanggang Huwebes, 8AM – 3.30PM lamang.